انواع مدل‌های پیاده‌سازی چندنخی

انواع مدل‌های پیاده‌سازی چندنخی

توضیحات

در جلسه چهاردهم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، ادامه مبحث چندنخی (Multithreading) از فصل سوم سیستم عامل با عنوان «انواع مدل‌های پیاده‌سازی چندنخی» ارائه می‌شود. در این جلسه در مورد سه روش پیاده‌سازی و اداره نخ‌ها : 1) نخ‌های سطح كاربر یا مدل چند به یک یا Many-to-one (ساختن بسته نخ به صورت یک کتابخانه نخ، Thread Library، کاملاً در مُد کاربر در قالب Runtime system اجرا مي‌شود) 2) نخ‌های سطح هسته یا مدل یک به یک یا One-to-One (توابع اداره نخ در هسته به صورت فراخوان سیستمی، یا تله، پیاده می‌شود) 3) نخ‌های تركیبی یا مدل چند به چند یا many-to-many (روش‌هایی که از ترکیب هسته و سیستم زمان اجرا در سطح کاربر برای اداره نخ‌ها استفاده می‌کنند) به طور مفصل بحث و گفتگو می‌شود. همچنین در مورد LWP (Light Weight Process) و مزایای آن و نیز نحوه پیاده‌سازی LWPها به طور مفصل صحبت می‌شود. تکنیک‌های مهم این مبحث مانند Scheduler Activation و Upcall ها به طور مفصل مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین در مورد چندنخی سنکرون (Synchronous Multithreading) و چندنخی آسنکرون (Asynchronous Multithreading) و مقایسه آنها با هم صحبت می‌شود. در انتها در مورد سه كتابخانه اصلی نخ شامل POSIX Pthreads و كتابخانه نخ سطح هسته در Windows و نیز كتابخانه نخ جاوا سخن به میان می‌آید. همچنین یک نمونه برنامه Join-fork با استفاده از كتابخانه نخ POSIX Pthreads ارائه و تشریح می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل