سازمان کامپیوتر

سازمان کامپیوتر

توضیحات

در جلسه دوم سیستم عامل با عنوان «سازمان کامپیوتر»، مفاهیم پایه سخت افزار کامپیوتر یادآوری می شود. اجزای سازمان کامپیوتر از جمله پردازنده، حافظه، دستگاه های I/O و دیسک مورد بررسی قرار می گیرند. نقش سیستم عامل و پردازنده در اجرای فرایندها شرح داده می شود. سیکل کاری فان نیومن در CPU به تفصیل تشریح شده و سازمان حافظه و سلسله مراتب آن معرفی می شود. تفاوت دستورالعمل، عبارات برنامه های سطح بالا، فرمان ها و فراخوان های سیستمی با چند مثال تشریح می گردد.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل