حفاظت در پردازنده

حفاظت در پردازنده

توضیحات

در جلسه چهارم سیستم عامل دکتر حقیقت با عنوان «حفاظت در پردازنده»، مفاهیم پایه سخت افزاری مربوط به حفاظت در CPU که زیربنای برقراری امنیت در سیستم عامل و دنیای نرم افزار است ارائه می شود. پردازنده های قدیمی دو حالته (Dual-mode)، و پردازنده های مدرن چندحالته (Multi-mode) مورد بررسی قرار می گیرند. در پردازنده های دو حالته، مود هسته و مود کاربر و ویژگی های آنها تبیین می شود. همچنین دستورالعمل های معمولی در برابر دستورالعمل های ممتاز (Privilege) تشریح شده و مورد مقایسه قرار می گیرند. در ادامه انواع کارهای غیرمجاز در مود کاربر بررسی شده و مثال های متعددی برای آن ذکر می گردد. سپس سه مود میزبان (Host)، میهمان (Guest) و کاربر (User) در پردازنده های Multi-mode و کاربرد آنها در دنیای ماشین های مجازی (Virtual machine) مورد بررسی قرار می گیرند. نهایتاً حل تشریحی 4 تست کنکور ارشد کامپیوتر در این زمینه ارائه می شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل