تک‌برنامگی (ساده و Spooling)

تک‌برنامگی (ساده و Spooling)

توضیحات

در جلسه پنجم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی با عنوان «تک‌برنامگی، ساده و Spooling»، تاریخچه سیستم‌های عامل کامپیوترهای نسل اول و دوم ارائه می‌شود. داستان از نسل اول فاقد سیستم عامل شروع می‌شود و معایب آن، احساس نیاز به سیستم عامل را در ذهن تداعی می‌کند. در نسل دوم، قصه سیستم‌های عامل دسته‌ای ساده و مفاهیم مربوطه مثل مفهوم Job (کار)، Turn around time (زمان برگشت/کل)، JCL و غیره بیان می‌شود. معایب این سیستم‌ها از جمله آفلاین بودن، زمان برگشت بالا و اتلاف منابع، مخصوصاً CPU، باعث احساس نیاز به سیستم‌های Offline Spooling می‌شود. همچنین معایب سیستم‌های Offline Spooling مانند ارتباط آفلاین پردازنده با دستگاه‌های جانبی و اتلاف پردازنده و غیره باعث می‌شود سیستم‌های Online Spooling به وجود بیایند. در این سیستم‌ها چهار ابزار و مکانیم جدید وارد دنیای کامپیوترها می‌شود: دیسک، وقفه، کنترلرها و بافرها. نهایتاً معایب این سیستم‌ها از جمله ارتباط آفلاین با کاربر و اتلاف پردازنده در هنگام درخواست I/O و خاتمه فرایند تشریح می‌شود که این اتلاف پردازنده، نیاز به چندبرنامگی (موضوع جلسه ششم) را در ذهن مهندسان طراح متجلی می‌سازد.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل