راهبردهای بن‌بست: (1) پیش‌گیری

راهبردهای بن‌بست: (1) پیش‌گیری

توضیحات

در جلسه سی‌ و یکم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، ادامه فصل مهم پنجم سیستم عامل با عنوان «بن‌بست» ارائه می‌شود. موضوع این جلسه «راهبردهای بن‌بست: (1) پیش‌گیری» می‌باشد. به طور كلی چهار راهبرد مختلف برای برخورد با بن‌بست ها و اداره آنها وجود دارد: 1) پیشگیری (Prevention) : نقض ساختاری یکی از چهار شرط لازم برای وقوع بن بست منابع 2) اجتناب (Avoidance) پويا : تخصیص دقيق و حساب شده منابع 3) كشف (Detection) و ترميم (Recovery) : اجازه دهيد بن بست رخ دهد، آن را كشف كرده و با انجام عمل مناسب (كشتن فرايند!) آن را ترميم كنيد. 4) ناديده گرفتن مسئله يا روش شترمرغ (Ostrich) : شايد اگر شما از مسئله صرف نظر كنيد، مسئله نيز از شما صرف نظر كند! در این جلسه کلیه روش‌های هفت‌گانه پیش‌گيری از بن‌بست تدریس می‌شود. روش پيش‌گيری از بن‌بست به اين معنی است كه محدوديت‌های مناسبی به فرايندها تحميل شوند تا حداقل یکی از شروط بن‌بست هرگز تحقق نيابد و بنابراين از نظر ساختاری، وقوع بن‌بست غير ممكن باشد. می‌دانيم در مورد بن‌بست منابع، چهار شرط لازم و كافی وجود دارد. اين شرايط، كليد بعضی از راه‌حل‌های احتمالی است وهر روشی كه بتواند جلوی یکی از اين چهار شرط را بگيرد از بن‌بست منابع پیش‌گيری كرده است. در واقع يا به طور غير مستقيم از یکی از شروط خط مشی (اول تاسوم) و يا مستقيماً از شرط انتظار چرخشی پيش‌گيری می‌كنيم. در این جلسه نشان می‌دهیم تمامی هفت روشی که هر کدام به یکی از 4 شرط بن‌بست حمله می‌کنند به دلایلی مثل محدودیت فضا (مثلاً محدودیت فضای دیسک) یا محدودیت زمان (عدم امکان پیش‌بینی آینده) شکست می‌خورند و در عمل غیر قابل پیاده‌سازی هستند (در یک سیستم همه منظوره). در انتها یک تست کنکور کارشناسی ارشد در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل