زمان‌بندی بی‌درنگ (Real-time)

زمان‌بندی بی‌درنگ (Real-time)

توضیحات

در جلسه نوزدهم فیلم آموزشی (آموزش مجازی) سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر و نیز امتحانات دانشگاهی و آزمون‌های استخدامی، ادامه بخش زمان‌بندی از فصل سوم سیستم عامل با عنوان «زمان‌بندی بی‌درنگ (Real-time)» ارائه می‌شود. ابتدا مفهوم مهلت (Deadline) یادآوری می‌شود و بعد از آن سيستم‌های بلادرنگ به دو گروه تقسيم می‌شوند: 1) بلادرنگ سخت (Hard Real-Time) که برای هر task يک مهلت مطلق وجود دارد كه در آن مهلت زمانی يا پاسخ داده می‌شود يا هيچ. 2) بلادرنگ نرم (Soft Real-Time) که اگر هر از چندگاهی، پاسخ در مهلت زمانی مقرر داده نشود، نامطلوب، اما قابل تحمل است. سپس شرط قابل زمان‌بندی بودن یک سيستم بی‌درنگ متناوب مطرح و رابطه ریاضی آن برای حل مسائل مربوطه شرح داده می‌شود و دو مثال مسئله‌ای برای آن حل می‌شود. سپس الگوریتم زمان‌بندی نرخ یکنواخت (Rate Monotonic) به طور دقیق شرح داده می‌شود و چندین نکته کنکوری در مورد آن مطرح و دو تست (مسئله‌ای) مهم برای آن حل می‌شود. پس از آن الگوریتم زمان‌بندی ابتدا زودترین مهلت (EDF: Earlieat Deadline First) با جزئیات و نکات مهم کنکوری توضیح داده می‌شود و یک تست (مسئله‌ای) مهم برای آن حل می‌شود. در انتها مفهوم سستی (Laxity) تعریف شده و تفاوت آن با مهلت شرح داده می‌شود و الگوریتم زمان‌بندی ابتدا كمترین سستی (LLF: Least Laxity First) مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل