نسل چهارم و کامپیوترهای شخصی

نسل چهارم و کامپیوترهای شخصی

توضیحات

در جلسه هفتم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی با عنوان «نسل چهارم و کامپیوترهای شخصی»، تاریخچه سیستم‌های عامل کامپیوترهای نسل چهارم ارائه می‌شود. ابتدا اهمیت و نقش کامپیوترهای شخصی مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس سیستم‌های چندپردازشی، شبكه‌ای و توزيع‌شده بررسی می‌شوند. در ادامه، انواع سیستم‌های پردازش موازی شرح داده شده و مورد مقایسه قرار می‌گیرند. سپس سیستم‌های عامل شبكه‌ای مورد مطالعه قرار می‌گیرند. مشکلات سیستم عامل‌های شبکه‌ای ما را وارد دنیای سیستم های عامل توزیع شده و نیز عدم موفقیت آنها ما را به دنیای سیستم های توزیع شده می کشاند. سپس انواع مختلف سیستم‌های توزیع شده (محاسباتی، اطلاعاتی و فراگیر) شرح داده می‌شود. 5 نوع مهم از سیستم های توزیع شده محاسباتی، شامل خوشه‌ای، توری، ابری، مه و لبه‌ای بررسی و مقایسه می‌گردند. همچنین دو معماری سیستمی مشتری - سرویس دهنده و نظیر به نظیر مطرح شده و با یکدیگر مقایسه می‌شوند. در انتها سیستم های عامل بلادرنگ (Real-time OS) و سیستم های عامل تعبیه شده (Embedded OS) بررسی می‌گردند.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل