چندنخی ضمنی

چندنخی ضمنی

توضیحات

در جلسه پانزدهم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، ادامه مبحث چندنخی (Multithreading) از فصل سوم سیستم عامل با عنوان «چندنخی ضمنی» ارائه می‌شود. وجه مشترک تمامی روش‌های چندنخی ضمنی این است که برنامه‌نویسان کافی است Taskهایی با قابلیت توازی را شناسایی نمایند (نه نخ‌ها). این کار معمولاً با مدل چند به چند انجام می‌شود. برنامه‌نویسان هر task (نخ سطح کاربر) را به صورت یک function جدا می‌نویسند و کتابخانه زمان اجرا آنها را به نخ‌ها (سطح هسته) نگاشت می‌کند. در این جلسه پنج روش مهم طراحی کاربردهای چندنخی در پردازنده‌های چندهسته‌ای با چندنخی ضمنی با جزئیات کامل و نکات تستی مورد بحثو بررسی قرار می‌گیرند: (1) حوضچه‌های (استخرهای) نخ (Thread Pools) (2) Fork Join که نسخه سنکرون thread pool است (3) OpenMP که مجموعه‌ای از دستورات (directives) کامپایلری مانند APIها برای برنامه‌نویسی موازی در محیط‌هایی با حافظه مشترک (Shared Memory) به زبانC ،C++ یا فرترن است. (4) اعزام بزرگ مرکزی (GCD: Grand Central Dispatch) شرکت Apple و (5) بلوک‌های ساختمانی نخ (TBB: Thread Building Blocks) شرکت Intel. بعد از شرح کامل این 5 روش، 10 تست کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات از مبحث چندنخی مطرح شده و حل کاملاً تشریحی آنها با جزئیات کامل ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل