الگوریتم‌های زمان‌بندی دیسک

الگوریتم‌های زمان‌بندی دیسک

توضیحات

در جلسه سی‌ و ششم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، آخرین قسمت فصل ششم سیستم عامل با عنوان «الگوریتم‌های زمان‌بندی دیسک» ارائه می‌شود. يكي از دلايل اصلی اتلاف وقت در ديسک‌ها زمان جستجو است. ترتيب پاسخ دادن به درخواست‌های دیسک، تأثير زيادی در ميانگين زمان جستجو دارد. بنابراين انتخاب يک الگوريتم زمان‌بندي مناسب برای نوبت‌بندی پاسخ به درخواست‌های معوقه می‌تواند تأثير بسيار زيادی بر كارایی سيستم داشته باشد. در این جلسه الگوریتم های زمانب‌بندی زیر به ترتیب تدریس شده و مزایا و معایب و ویژگی‌های آنها تشریح می‌شون و برای هر کدام یک مثال عددی آورده می‌شود: 1) الگوریتم FIFO يا FCFS (First-Come, First-Served) و 2) الگوریتم LIFO يا LCFS (Last-Come, First-Served) و 3) الگوريتم «ابتدا كوتاهترين جستجو» (SSF) يا «ابتدا كوتاهترين زمان جستجو» (SSTF: Shortest Seek Time First) و 4) الگوريتم Look يا آسانسور (Elevator) و 5) الگوريتم مرور (Scan) و 6) الگوريتم C-Look يا آسانسور مدور (Circular Elevator) و 7) الگوريتم C-Scan و 8) الگوريتم مرور N گامی و مرور سريع. در انتها در مورد تکنیک «حافظه نهان هر دفعه یک شیار» صحبت می‌شود. همچنین مفهوم RAM Disk تدریس شده و یک تست کنکور کارشناسی ارشد در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل