همگام‌سازی با استفاده از سمافورها

همگام‌سازی با استفاده از سمافورها

توضیحات

در جلسه بیست و هفتم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، ادامه فصل مهم چهارم سیستم عامل با عنوان «همگام‌سازی با استفاده از سمافورها» ارائه می‌شود. ديديم كه سمافور يک راه حل تقريباً بی‌نقص برای انحصار متقابل است. اما قدرت سمافور به اين مسئله ساده! محدود نمی‌شود. در این جلسه توانايی سمافور را در حل مسائل گوناگون همگام‌سازی (Synchronization Problems) خواهيد ديد و به قدرت اين ابزار پي خواهيد برد. ابتدا مسئله توليدكننده ـ مصرف‌كننده (Producer Consumer Problem) با استفاده از سمافور حل می‌شود. سپس مسئله غذا خوردن فيلسوف‌ها (Dining Philosophers Problem) مطرح شده و سه راه حل مبتدیانه با مشکلات بن‌بست، Livelock و قطحی و نیز کارایی پایین ارائه می‌شود. سپس راه‌حل بی‌نقص این مسئله با استفاده از آرایه‌ای از سمافورها ارائه و تشریح می‌گردد.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل