ماشین مجازی

ماشین مجازی

توضیحات

در جلسه یازدهم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی با عنوان «ماشین مجازی»، مفاهیم مربوط به ساختار ماشین‌های مجازیبه تفصیل و با جزئیات مربوطه و همراه با چندین مثال واقعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. ابتدا درباره چرایی ماشین‌های مجازی و تاریخچه آن که به VM370 شرکت IBM در دهه 1970 برمی‌گردد، صحبت می‌شود. مفهوم مانيتور یا مدیر ماشين مجازی(VMM: Virtual Machine Monitor/Manager) یا همان Hypervisor مطرح و تشریح می‌گردد.در مورد فراخوان‌های سیستمی و تله‌ها و علت کندی تله‌ها صحبت می‌شود و این داستان تشریح می‌شود که از آنجا كه اين تله های كُند مكرر، سرعت مجازی سازی را به شدت پایين می‌آورد، بالاخره اينتل در سال 2004 پردازنده‌های پنتيوم multi-mode با سه مود host ،guest و user را جايگزين پردازنده‌های پنتيوم dual-mode با دو مود kernel و user كرد تا مشکل سرعت مجازی‌سازی تا حد زیادی حل شود. سپس انواع مجازی‌سازی (Virtualization) شامل Type 0 Hypervisor و Type 1 Hypervisor و Type 2 Hypervisor تعریف شده و به تفصیل با مثال‌های متعدد شرح داده می‌شوند و وظایف و مزایا و معایب هر کدام بیان می‌گردد سپس در باره پارا-مجازی‌سازی (Para-virtualization) بحث می‌شود و کاربرد آن ارائه می‌شود. در ادامه مجازی سازی محيط برنامه‌نویسی (Programming-environment Virtualization) با چند مثال تشریح می‌شود. بعد از آن در مورد برابرسازی یا همانندسازی (Emulation) و شباهت و اختلافش با virtualization بحث می‌شود و چند مثال در مورد آن شرح داده می‌شود. بحث آخر این جلسه به جداسازی و بازداری برنامه‌های کاربردی (Application Containment) و مزایا و کاربردهای آن با ذکر چند مثال کاربردی مدرن تعلق دارد. در انتها یک تست کنکور کارشناسی ارشد برای درک مفاهیم ذکر شده در این جلسه مطرح شده و پاسخ تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل