انحصار متقابل: راه حل پیترسون

انحصار متقابل: راه حل پیترسون

توضیحات

در جلسه بیست و سوم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، ادامه فصل مهم چهارم سیستم عامل با عنوان «انحصار متقابل: راه حل پیترسون» ارائه می‌شود. هدف از این جلسه بحث و بررسی رویکرد نرم‌افزاری پیترسون برای ایجاد انحصار متقابل است. ابتدا این راه حل‌های نرم‌افزاری با کد برنامه شرح داده می‌شود (و خط به خط در جندین سناریو مختلف Trace می‌شود) و مزایا و معایب آن ارائه می‌شود و تمامی شروط هفت گانه راه حل‌های خوب در مورد آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در انتها 2 تست کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر در خصوص این راه حل مطرح شده و حل کاملاً تشریحی آنها ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل