بن‌بست: مفاهیم، شرایط و مدل‌سازی

بن‌بست: مفاهیم، شرایط و مدل‌سازی

توضیحات

در جلسه سی‌ام سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، فصل مهم پنجم سیستم عامل با عنوان «بن‌بست» آغاز می‌شود. بن‌بست سیکل انتظار ابدی فرایندها است. در این جلسه ابتدا به طور رسمی بن‌بست تعریف می‌شود. سپس انواع بن‌بست (بن‌بست منابع، بن‌بست ارتباطی و بن‌بست ترکیبی) مطرح و تشریح می‌شوند. سپس موضوع این فصل یعنی بن‌بست منابع با جزئیات دقیق تعریف می‌شود. بعد از آن، شرایط لازم و کافی بن‌بست منابع از دید Coffman و همکارانش (1971) ارائه و تشریح می‌شود: 1) شرط انحصار متقابل (Mutual Exclusion) یا دوبه‌دو ناسازگاری 2) شرط نگهداری و انتظار (Hold and Wait) و 3) شرط غیرقبضه‌ای (No Preemption)یا نداشتن تخلیه پیش‌هنگام 4) شرط انتظار چرخشی (Circular Wait). سپس به مدل‌سازی بن‌بست منابع با گراف تخصیص منابع پرداخته می‌شود. در انتها یک تست کنکور کارشناسی ارشد در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل