مدیریت حافظه ابتدایی

مدیریت حافظه ابتدایی

توضیحات

در جلسه سی‌ و هفتم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، اولین قسمت فصل هفتم سیستم عامل با عنوان «مدیریت حافظه» ارائه می‌شود. موضوع این جلسه «مدیریت حافظه ابتدایی» می‌باشد.چهار موضوعی که در اين جلسه تدريس می‌شود عبارتند از: 1) مدیریت حافظه تک برنامگی ساده 2) مدیریت حافظه چندبرنامگی با پارتيشن‌های ايستا 3) مشکلات حفاظت و جابجایی 4) مبادله و مقدمه‌ای بر مدیریت حافظه چندبرنامگی با پارتيشن‌های پویا. ابتدا مدیریت حافظه تک برنامگی ساده قديمی و کاربرد فعلی آن در سيستم‌های تعبيه شده مورد بررسی قرار گرفته و معايب آن شمرده می‌شود. سپس مدیریت حافظه چندبرنامگی با پارتيشن‌های ايستا تدريس می‌شود. 6 چارچوب و محدوديت که باعث 6 عيب بزرگ در پارتيشن‌های ايستا می‌شود مطرح و شرح داده می‌شود. آنگاه دو مشکل حفاظت (Protection) و جابجایی (Relocation) و راه حل MMU با رجيسترهای پايه (Base Register) و حد (Limit Register) ارائه شده و مورد بررسی و تحليل کامل قرار می‌گيرد. سپس با حذف چهار محدوديت يا چارچوب از 6 محدوديت پارتيشن‌های ايستا (Static Partitioning) روش بهتر مدیریت حافظه چندبرنامگی با پارتيشن‌های پویا (Dynamic Partitioning) به همراه تکنيک مبادله (Swapping) حاصل می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل