زمان‌بندی دسته‌ای

زمان‌بندی دسته‌ای

توضیحات

در جلسه شانزدهم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، آغاز بخش زمان‌بندی از فصل سوم سیستم عامل با عنوان «زمان‌بندی دسته‌ای» ارائه می‌شود. ابتدا الگوریتم‌های زمان‌بندی به 3 گروه 3) دسته‌ای 2)تعاملی (محاوره‌ای) 3) بلادرنگ تقسیم می‌شوند. سپس اهداف و معیارهای زمان‌بندی این گروه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس الگوریتم‌های زمان‌بندی FCFS (First Come First Serve) یا FIFO و SJF (Shortest Job First) و SRT (Shortest Remaining Time) و PR (Priority Scheduling) و HRRN (Highest Response Ratio Next) با جزئیات کامل و کاربردها و ویژگی‌ها و مزایا و معایب شان شرح داده می‌شود. برای این الگوریتم‌ها 5 تست که یک مورد آن تألیفی و 4 مورد آن تست کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات است مطرح شده و حل تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل