زمان‌بندی تعاملی (1)

زمان‌بندی تعاملی (1)

توضیحات

در جلسه هفدهم فیلم آموزشی (آموزش مجازی) سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر و نیز امتحانات دانشگاهی و آزمون‌های استخدامی، ادامه بخش زمان‌بندی از فصل سوم سیستم عامل با عنوان «زمان‌بندی تعاملی (1)» ارائه می‌شود. ابتدا الگوریتم‌ زمان‌بندی RR (Round Robin) با جزئیات کامل و کاربردها و ویژگی‌ها و مزایا و معایب شان شرح داده می‌شود. پس از آن معیارهای انتخاب اندازه کوانتوم بیان می‌شود و در ادامه روش حل انواع مسائل RR با کوانتوم بسیار کوچک (روش اشتراک پردازنده) و کوانتوم معمولی و کوانتوم بزرگ مطرح و شرح داده می‌شود. همچنین روایط مهمی در مورد حداکثر زمان پاسخ، حداکثر زمان انتظار و بهره‌وری پردازنده در الگوریتم RR مطرح و تشریح می‌شود. سپس زمان‌بندی اولویت (Priority Scheduling) مطرح و 8 مکانیسم اولویت متفاوت شرح داده می‌شود. همچنین برای این الگوریتم‌ها 5 تست تألیفی و کنکور مطرح شده و حل تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل