زمان‌بندی چندنخی و چندپردازنده

زمان‌بندی چندنخی و چندپردازنده

توضیحات

در جلسه بیستم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، آخرین بخش از فصل سوم سیستم عامل با عنوان «زمان‌بندی چندنخی و چندپردازنده» ارائه می‌شود. هنگامی كه چندين فرايند وجود دارد كه هر كدام از چندين نخ تشکيل مي‌شوند، ما با دو سطح از توازی رو به رو هستيم: فرايندها و نخ‌ها. در این خصوص زمان‌بندی نخ‌ها درون زمان‌بندی فرایندها از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این جلسه، ابتدا زمان‌بندی نخ‌های سطح كاربر و سپس زمان‌بندی نخ‌های سطح هسته مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین یک تست مسئله‌ای مهم کنکور در این زمینه مطرح و به چندین روش تشریحی و تستی حل می‌شود. سپس زمان‌بندی در سیستم‌های چندپردازنده، چندهسته‌ای و هسته‌های چندنخی مطرح و به طور مفصل شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل