فرایندها و فایل‌ها

فرایندها و فایل‌ها

توضیحات

در جلسه هشتم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی با عنوان «فرایندها و فایل‌ها»، دو مفهوم مهم از دنیای سیستم‌عامل، یعنی فرایندها و فایل‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. مفهوم وضعیت مطرح شده و سه وضیعت در حال اجرا، آماده اجرا و مسدود معرفی می‌شوند. سپس تصویر حافظه (Core Image) فرایند متشکل از Text و Data و Heap و Stack شرح داده می‌شود. در ادامه، جدول فرایند، PCB و فیلدهای آن مورد بحث قرار می‌گیرند. شناسه فرایند (PID)، شناسه کاربر (UID) و شناسه گروه (GID) نیز معرفی می‌شوند. سپس مفاهیم مهمی مثل فایل، دایرکتری، نام مسیر مطلق و نام مسیر نسبی شرح داده می‌شوند. درخت واحد فایل‌ها و استفاده از مفهوم فایل برای ایجاد واسط یکسان برای دستگاه‌های I/O وسایر منابع از مطالب مهم بعدی این جلسه است. وحدت رویه UNIX در این که «همه چیز فایل است» این واسط یکسان را در نگاه به همه چیز به عنوان یک فایل (در قالب فایل) جستجو می‌کند. در انتها لوله (Pipe) به عنوان یک شبه فایل معرفی ‌می‌شود. ارتباط بین فرایندها از طریق لوله به راحتی انجام می‌شود، چون کار با فایل ساده است.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل