مدیریت I/O

مدیریت I/O

توضیحات

در جلسه سی‌ و چهارم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، اولین قسمت فصل ششم سیستم عامل با عنوان «مدیریت I/O و دیسک» ارائه می‌شود. موضوع این جلسه «مدیریت I/O» می‌باشد. یكی از وظایف اصلی سيستم عامل، مدیریت انواع دستگاه‌های I/O (ورودی/خروجی) است. سيستم عامل باید: 1) فرمان‌هایی را به این دستگاه‌ها بفرستد 2) وقفه‌ها را بگيرد 3) خطاها را اداره كند 4) به منظور استفاده ساده تر از آنها یک واسط بين دستگاه‌ها و بقيه سيستم فراهم كند. 5) واسط سيستم تا حد ممكن، باید برای تمام دستگاه‌ها یكسان باشد (مستقل از دستگاه) باشد. در این جلسه چهر لایه نرم افزار I/O مطرح و وظایف هر لایه به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. این چهار لایه نرم‌افزار I/O عبارتند از: 1) اداره‌كننده‌های وقفه 2) گرداننده ‌های دستگاه‌ها (Device Drivers) 3) نرم افزار I/O مستقل از دستگاه 4) نرم افزار I/O فضای كاربر. در انتها 3 تست کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل