وقفه‌ها (Interrupts)، سرکشی و DMA

وقفه‌ها (Interrupts)، سرکشی و DMA

توضیحات

در جلسه سوم سیستم عامل با عنوان «وقفه‌ها (Interrupts)، سرکشی و DMA»، مفاهیم پایه سخت افزاری مربوط به سرکشی و مقایسه آن با وقفه ها یادآوری می شود. وقفه های سخت افزاری و نرم افزاری و انواع هر کدام مورد بررسی قرار می گیرند. انواع وقفه های سخت افزاری (وقفه I/O، وقفه ساعت، وقفه خرابی ماشین، وقفه restart و ...) و انواع وقفه های نرم افزاری (فراخوان های سیستمی، استثناء ها و سیگنال ها) شرح داده می شود. در مورد زمان پاسخ گویی به وقفه در سیکل فان نیومن مطالب مهمی ارائه شده و مراحل پردازش وقفه به تفصیل تشریح می شود. وقفه های تو در تو و نحوه پردازش آنها و اولویت وقفه ها مطالب بعدی بیان شده در این زمینه است. مطلب بعدی مورد بحث در این جلسه، مکانیسم دسترسی مستقیم به حافظه (DMA: Direct Memory Access) است.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل