وضعیت فرایندها

وضعیت فرایندها

توضیحات

در جلسه دوازدهم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی با عنوان «وضعیت فرایندها»، فصل سوم سیستم عامل با عنوان «فرایندها، نخ‌ها و زمان‌بندی پردازنده» آغاز می‌شود. در این جلسه به مفاهیم مهمی در باره ایجاد و مرگ فرایندها به اشکال مختلف اشاره می‌شود و مفاهیمی مانند فرایند Orphan (یتیم) و Zombie شرح داده می‌شود. در ادامه، انواع زمان‌بندی و سطوح آن شامل 1) زمان‌بند پذيرش (Admission Scheduler) یا زمان‌بند سطح بالا یا بلندمدت یا زمان‌بند كار (Job scheduler) 2) زمان‌بند حافظه (Memory Scheduler)یا زمان‌بند سطح ميانی یا ميان‌مدت یا مبادله‌كننده (Swapper) 3) زمان‌بند CPU یا CPU Scheduler یا زمان‌بند سطح پايين یا كوتاه مدت، یا زمان‌بند فرايند (Process Scheduler) يا زمان‌بند اعزام‌كننده (Dispatcher Scheduler) به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و همچنین به زمان‌بندهای I/O اشاره می‌شود. پس از این مقدمات، به داستان اصلی این جلسه یعنی وضعیت های فرايندها پرداخته می‌شود. این موضوع مهم که تست‌های زیادی از آن در کنکور آمده است، بسیار پایه‌ای و اساسی است و یادگیری آن کمک زیادی به فهم سیستم عامل می‌کند. ابتدا پنج حالت یا وضعیت برای هر فرايند شرح داده می‌شود: 1) ايجاد يا جديد (New) 2) در حال اجرا (Running)، 3) آماده (Ready) 4) بلوكه‌شده یا مسدود (Blocked) يا منتظر (Waiting) يا خوابيده (Asleep) 5) خروج يا خاتمه (Terminated). سپس در مورد مبادله به ديسک که فرایند موقتا از حافظه به ديسک برده شده (Swap out) و هرگاه نزديک زمان اعزام آن باشد دوباره به حافظه اصلی برگردانده می‌شود (Swap in) و حالت معلق (Suspend)يا مبادله شده (Swapped) صحبت می‌شود. آنگاه دو وضعیت جدید آماده معلق (Suspend Ready) یا آماده مبادله شده (Swapped Ready) و مسدود معلق (Suspend Blocked) یا مسدود مبادله شده (Swapped Blocked) مورد بحث و بررسی قرا می‌گیرد. بعد از آن مراحل تعوض فرایند (Process Switch) یا تعویض متن (Context Switch) به تفصیل و با جزئیات بسیار ریزتر از همه مراجع و منابع مورد بررسی قرار می‌گیرد. در انتها 6 تست کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات برای درک مفاهیم ذکر شده در این جلسه مطرح شده و پاسخ تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل