دیسک و RAID

دیسک و RAID

توضیحات

در جلسه سی‌ و پنجم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، دومین قسمت فصل ششم سیستم عامل با عنوان «دیسک و RAID» ارائه می‌شود. موضوع این جلسه سخت‌افزار دیسک و RAID است. ابتدا مفاهیم مربوط به سخت‌افزار Hard Disk مثل Track (شیار) و Cylinder (استوانه) و Sector (قطاع) و Block (بلوک) و خوشه (Cluster) و باطوی دیسک (Disk Arm) و نوک (Head) خواندن و نوشتن و محاسبات مربوط به ظرفیت دیسک شرح داده می‌شود. سپس آرایه افزونه از ديسک‌های مجزا (RAID: Redundant Array of Independent Disks) برای داشتم ديسک‌های موازی و افزونه معرفی می‌شود. اعداف و مزايای RAID عبارت‌اند از: 1.سرعت بخشيدن دسترسی به ديسک 2.قابليت اطمينان بيشتر داده‌ها. RAID سطح 0 و تکنیک Striping و RAID سطح 1 و تكنيک آئينه‌ای (Mirroring) و RAIDهای سطح 2 و 3 با جزئیات کامل شرح داده می‌شوند. سپس در مورد زمان دستيابی (Access Time) یک یا چند بلوک پشت سر هم ديسک صحبت می‌شود. این زمان با سه فاكتور مشخص می‌شود: 1) زمان جستجو (Seek Time): زمان لازم برای انتقال بازو به سيلندر مورد نظر 2) تأخير چرخشی (Rotational Delay): زمان لازم برای اينكه ديسک بچرخد تا سكتور مورد نظر در زير هد قرار گيرد. 3) زمان انتقال (Transfer Time) اطلاعات واقعی. در ادامه نحوه محاسبه میانگین، حداقل و حداکثر و مقدار دقیق این فاکتورهای زمانی صحبت می‌شود و یک مسئله در این مورد مطرح و حل می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل