ترجمه آدرس

ترجمه آدرس

توضیحات

در جلسه چهل و دوم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، چهارمین قسمت از فصل هشتم (آخر) سیستم عامل با عنوان «ترجمه آدرس» ارائه می‌شود و ضمن تدریس رویه دقیق ترجمه آدرس، نحوه محاسبه میانگین زمان دسترسی سازمان حافظه با چندین مثال با رویکرد حل مسائل تدریس می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل