الگوریتم‌های جایگزینی صفحه

الگوریتم‌های جایگزینی صفحه

توضیحات

در جلسه چهل و سوم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، پنجمین قسمت از فصل هشتم (آخر) سیستم عامل با عنوان «الگوریتم‌های جایگزینی صفحه» در ادامه مبحث صفحه‌بندی مجازی ارائه می‌شود و تمامی الگوریتم های جایگزینی صفحه (Page Replacement Algorithms) متداول تدریس شده و با جزئیات کامل مورد بحث و بررسی دقیق قرار می‌گیرند و چندین مثال با رویکرد حل مسائل در این مورد مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. این الگوریتم ها عبارتند از 1) الگوریتم FIFO و 2) الگوریتم Optimal و 3) الگوریتم LRU و سه روش پیاده سازی آن (شمارنده 64 بیتی، روش ماتریسی و روش پشته ای) و 4) الگوریتم NRU و 5) الگوریتم NRU پیشرفته و 6) الگوریتم Second Chance (شانس دوباره یا دومین شانس) و 7) الگوریتم Second Chance پیشرفته و 8) الگوریتم Clock (ساعت) و 9) الگوریتم Clock پیشرفته و 10) الگوریتم Aging و 11) الگوریتم LFU یا NFU و 12) الگوریتم MFU و 13) الگوریتم Page Buffering و 14) الگوریتم WS-Clock.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل