قطعه‌بندی و ترکیب آن با صفحه‌بندی

قطعه‌بندی و ترکیب آن با صفحه‌بندی

توضیحات

در جلسه چهل و پنجم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، آخرین قسمت از فصل هشتم (آخر) سیستم عامل با عنوان «قطعه‌بندی و ترکیب آن با صفحه‌بندی» ارائه می‌شود. ابتدا مشکلات صفحه بندی شرح داده شده و با معرفی قطعه بندی دلایل حل مشکلات صفحه بندی توسط قطعه بندی شرح داده می‌شود. سپس دو مشکل بزرگ قطعه بندی محض نیز مطرح و توضیح داده می‌شود. سپس حافظه مجازی قطعه بندی شده و فرمت آدرس مجازی آن شرح داده می‌شود و پیاده سازی آن با جدول قطعه و TLB و رویه ترجمه آدرس های مربوطه با جزئیات کامل شرح داده می‌شود. در انتها با مقایسه دقیق صفحه بندی با قطعه بندی رویکرد ترکیبی قطعه بندی صفحه بندی شده پیشنهاد شده و فرمت آدرس مجازی آن شرح داده می‌شود و پیاده سازی آن با جداول قطعه و صفحه و TLB و نهایتاً رویه ترجمه آدرس های مربوطه با جزئیات کامل شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل