حل تشریحی تست‌های بیشتر از کنکور (1)

حل تشریحی تست‌های بیشتر از کنکور (1)

توضیحات

در جلسه دوازدهم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «حل تشریحی تست‌های بیشتر از کنکور (1)»، 12 تست مهم کنکور ارشد و دکترا در مورد ساده‌سازی با جدول کارنو و یافتن تمامی Prime Implicantها و مشخص کردن EPI ها (Essential Prime Implicant ها) ارائه و به صورت تشریحی و مفصل با جزئیات کامل حل می‌شود. از این 12 تست، 2 تست مربوط به مربوط به جدول کارنو سه متغیره و 10 تست مربوط به جدول کارنو چهار متغیره است تا این بحث مهم کاملاً برای دانشجویان جا بیفتد. سعی شده است که تست‌ها متنوع انتخاب شود و هر کدام حاوی یک یا چند نکته جدید باشد. مثلاً نکته مهم ساده‌سازی مشترک از طریق یک تست زیبا شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.