ساده‌سازی دیکودر، دیکودر با ورودی Enable و انکودر

ساده‌سازی دیکودر، دیکودر با ورودی Enable و انکودر

توضیحات

در جلسه بیستم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «ساده‌سازی دیکودر، دیکودر با ورودی Enable و انکودر»، دومین جلسه از فصل مهم پنجم درس مدارهای منطقی، یعنی فصل «مؤلفه‌های ترکیبی»، تدریس می‌شود. موضوع این جلسه ساده‌سازی دیکودر و مبحث دیکودر با ورودی Enable و نیز شرح قطعه برعکس آن یعنی انکودر است. هدف ساختن دیکودر یا رمزگشا (Decoder) با کمترین پیچیدگی سخت‌افزاری است. ابتدا آموزش داده می‌شود که برای کاهش مشکل پیچیدگی سخت‌افزاری دیکودر می‌توان با یک روش ساده‌سازی به نام روش ساده‌سازی ماتریسی مدار ساده‌تری با GI خیلی کمتر ساخت. البته خواهیم فهمید که یک مصالحه (Trade off) بین سرعت و سادگی وجود دارد. سپس دیکودر با ورودی Enable تدریس می‌شود. برخی از دیکودرها یک ورودی Enable دارند که با En یا E نشان داده می‌شود. اگر ورودی En برابر با 1 باشد، DECهمان عملکرد دیکودر معمولی را دارد اما اگر ورودی En برابر با 0 باشد، DEC غیرفعال می‌شود. در ادامه درس، ساختار داخلی و پیچیدگی سخت‌افزاری دیکودر با ورودی Enable بررسی می‌شود. سپس 3 تست کنکور کارشناسی ارشد در مورد دیکودر مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود. در انتها انکودر (Encoder) که یک قطعه ترکیبی است که برعکس دیکودر رفتار می‌کند با عملکرد آن شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.