ساده‌سازی جدولی (الگوریتم کواین–مک‌کلاسکی)

ساده‌سازی جدولی (الگوریتم کواین–مک‌کلاسکی)

توضیحات

در جلسه چهاردهم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «ساده‌سازی جدولی (الگوریتم کواین–مک‌کلاسکی)»، بخش انتهایی فصل سوم درس مدارهای منطقی، یعنی فصل «ساده‌سازی»، ارائه می‌شود. دیدیم جدول کارنو شش متغیره 64خانه دارد و این موضوع کار را خیلی سخت می‌کند و توصیه میشود از 6 متغیر به بالا دیگر از جدول کارنو استفاده نکنیم. بنابراین از اینجا به بعد از الگوریتم کواین- مک‌کلاسکی استفاده می‌شود. این روش در پروژه کارشناسی ارشد مک‌کلاسکی (1956) به صورت یک برنامه کامپیوتری نوشته شد که اساس آن قواعد کواین (1952) بود. این الگوریتم از دو مرحله تشکیل می‌شود: (I) یافتن تمام PIها (II) انتخاب PIها برای رسیدن به SOP (یا POS) ساده شده. مرحله اول الگوریتم، برای یافتن تمام PIها و جا نیفتادن آنها در تست‌های کنکور نیز می‌تواند مفید واقع شود. این جلسه با یک مثال کامل و خوب و حل تشریحی آنها همراه است تا این بحث مهم کاملاً برای دانشجویان جا بیفتد.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.