مؤلفه‌های ترتیبی

مؤلفه‌های ترتیبی

توضیحات

این درس به مدت 2 ساعت در حال آماده‌سازی است.

هزینه دوره:
1,000,000 تومان950,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.