سیستم اعداد علامت دار

سیستم اعداد علامت دار

توضیحات

در جلسه دوم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «سیستم اعداد علامت دار»، روش های اعداد علامت دار مکمل r و مکمل r-1 در مبنای دلخواه r مورد بحث قرار گرفته و اصول طراحی این سیستم ها و ویژگی ها و خواص هر کدام از سیستم های اعداد علامت دار تشریح می شود. سپس در مبنای 2 (باینری یا دودویی)، 4 سیستم علامت دار 1) علامت - مقدار (sign magnitude) 2) مکمل 1 (1s-complement) 3) مکمل 2 (2s-complement) 4) اریب (Bias) معرفی می گردد و جزئیات سه سیستم علامت - مقدار، مکمل 1 و مکمل 2 شامل روش ایجاد و خواص و ویژگی ها و کاربردهای هر کدام با یکدیگر مقایشه می شود. همچنین برای هر مورد چندین مثال و تست تألیفی و تست کنکور حل می شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.