جبر بول و جبر سوئیچ‌ها

جبر بول و جبر سوئیچ‌ها

توضیحات

در جلسه پنجم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «جبر بول و جبر سوئیچ‌ها»، فصل دوم درس مدارهای منطقی با عنوان «جبر بول، جبر سوئیچ‌ها و مدارهای منطقی» آغاز می‌شود. این مبحث اهمیت بسیار زیادی برای درک مفاهیم ریاضی و پایه‌ای درس مدار منطقی دارد و به داوطلبان کنکور ارشد و کنکور دکتری کامپیوتر به شدت توصیه می‌شود که آن را عمیق بفهمند. در این درس، جبر بول و چند نمونه از آن مانند جبر مجموعه‌ها، جبر گزاره‌ها و جبر سوئیچ‌ها دقیقاً معرفی شده و اصول این جبرها تبیین می‌گردد. مفهوم جدول حقیقت و ارتباط بین جبر سوئیچ‌ها و جبر گزاره‌ها و نقش جدول حقیقت در اثبات قضایای جبر سوئیچ‌ها از مطالب مهم این جلسه است. همچنین مفهوم مهم قاعده دوگانی (Duality) در جبر سوئیچ‌ها با چندین مثال ارائه شده و مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس قضایای اساسی جبر سوئیچ‌ها ارائه شده و بر اساس جدول حقیقت یا به روش جبری اثبات می‌شود. علاوه بر این در مورد تقدم عملگرها در جبر سوئیچ‌ها مطالب مهمی ارائه می‌شود. این مطالب با 7 مثال و 1 تست کنکور همراه بوده و حل کاملاً تشریحی مثال‌ها و تست مربوطه ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.