حل تشریحی تست‌های بیشتر از کنکور (2)

حل تشریحی تست‌های بیشتر از کنکور (2)

توضیحات

در جلسه پانزدهم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «حل تشریحی تست‌های بیشتر از کنکور (2)»، 11 تست مهم کنکور ارشد در مورد ساده‌سازی با جدول کارنو و یافتن تمامی Prime Implicantها و مشخص کردن EPI ها (Essential Prime Implicant ها) و ترکیب توابع همراه با don't care ارائه و به صورت تشریحی و مفصل با جزئیات کامل حل می‌شود. این 11 تست، مربوط به جدول کارنو چهار متغیره و پنج متغیره همراه با don't care است تا این بحث مهم کاملاً برای دانشجویان جا بیفتد. سعی شده است که تست‌ها متنوع انتخاب شود و هر کدام حاوی یک یا چند نکته جدید باشد. مثلاً نکات مهم ساده‌سازی ترکیب توابع به همراه 3 تست زیبا شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.