مقاومت‌ها و منطق هفت مقداره

مقاومت‌ها و منطق هفت مقداره

توضیحات

در جلسه هجدهم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «مقاومت‌ها و منطق هفت مقداره»، آخرین درس فصل چهارم درس مدارهای منطقی، یعنی فصل «منطق‌های چند مقداره»، تدریس می‌شود. در این جلسه ابتدا عنصر مقاومت که در مدارهای الکتریکی با آن شدیم، به عنوان یک مولفه منطقی معرفی می‌شود. نکته مهم آن است که حضور این مؤلفه منطق ما را از چهار مقداره به هفت مقداره تغییر می‌دهد. سپس هفت مقدار این منطق معرفی می‌شوند. سپس کاربرد تعاریف هفت مقداره مورد بررسی قرار داده می‌شود. مزیت منطق هفت مقداره در این است که ما را از حل مدار و محاسبه ولتاژ و جریان و قانون اهم و غیره خلاص می‌کند و به جای آنها صرفاً از قواعد ساده‌ای استفاده می‌کنیم که بیان می‌شود. سپس نشان داده می‌شود که بافر سه حالته با کنترل Active High و مقاومت تشکیل یک منطق کامل می‌دهند و پیاده‌سازی not و nand با بافر سه حالته با کنترل Active High و مقاومت آموزش داده می‌شود. در انتها سه تست کنکور کارشناسی ارشد در این رابطه مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.