سیستم اعداد بدون علامت

سیستم اعداد بدون علامت

توضیحات

در جلسه اول درس مدار منطقی، سرفصل های درس، کاربرد این کلاس و منابع مطالعاتی مدار منطقی تبیین می شود. در ادامه سیستم اعداد بدون علامت صحیح و کسری در مبناهای مختلف و تبدیل اعداد از یک مبنا به مبنای دیگر تشریح می شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.

دوره مدار منطقی دکتر ابوالفضل حقیقت

کلاس مدار منطقی دکتر حقیقت با 28 سال تجربه تدریس در دانشگاه ها و موسسات مختلف آموزش عالی به همه علاقه مندان این درس و داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و دکترای معماری کامپیوتر اکیداً توصیه می شود.

: