ساده‌سازی با جدول کارنو (1)

ساده‌سازی با جدول کارنو (1)

توضیحات

در جلسه دهم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «ساده سازی با جدول کارنو (1)»، ادامه فصل سوم درس مدارهای منطقی، یعنی فصل «ساده‌سازی»، ارائه می‌شود. در این جلسه، ابتدا مبانی علمی روش ساده چشمی و تصویری جدول کارنو که بر اساس قواعد کواین و مک کلاسکی بنا نهاده شده است به تفصیل شرح داده می‌شود. یاد می‌گیریم که این روش و چهار قاعده آن به تنهایی به جای روش خلاقانه مبتنی بر 6 اصل و 8 قضیه جبر سوئیچ‌ها یا روش کواین - مک کلاسکی می‌تواند ما را به ساده‌ترین عبارت ممکن برساند. در این جلسه جدول کارنو سه متغیره مطرح و شرح داده می‌شود. در این زمینه ابتدا کدهای PT و ST تعریف می‌شوند و نحوه چیدمان مین‌ترم ها در جدول کارنو و چگونگی کدگذاری سطرها و ستون‌های جدول با ذکر دلایل علمی مربوطه مفصلاً شرح داده می‌شود. همچنین Cubeهای یک خانه‌ای، دو خانه‌ای، چهار خانه‌ای و هشت خانه‌ای و نحوه استخراج کدهای ساده شده مربوطه مورد بحث قرار می‌گیرند. سپس با تشریح چهار قاعده مهم ساده‌سازی با جدول کارنو 1) قانون پوشش (پوشش همه مین‌ترم‌ها) 2) قانون عامل اولیه بودن Cubeها (انتخاب Cubeهای بزرگ‌تر) 3) قانون کمینه بودن تعداد cubeها 4) قانون شروع از مین‌ترم ها یا ماکسترم های منزوی، این روش به طور مفصل شرح داده می‌شود. این جلسه با 10 پرسش مهم و 12 مثال خوب و حل تشریحی آنها همراه است تا این روش مهم کاملاً برای دانشجویان جا بیفتد.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.