مخاطره (Hazard)، Glitch و مسابقه (Race)

مخاطره (Hazard)، Glitch و مسابقه (Race)

توضیحات

در جلسه بیست و پنجم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «مخاطره (Hazard)، Glitch و مسابقه (Race)»، فصل هفتم درس مدارهای منطقی، یعنی فصل «مخاطره و مسابقه» تدریس می‌شود. در این جلسه مفاهیم مهمی مانند مخاطره (Hazard)، Glitch و مسابقه (Race) تشریح شده و مورد بحث و بررسی دقیق قرار می‌گیرد. سپس علت وقوع این مشکلات با جزئیات کامل شرح داده می‌شود و در ادامه، انواع مخاطره و روش‌های تشخیص مخاطره و روش‌های بر طرف کردن مخاطره ارائه می‌گردد. همچنین 8 مثال و 1 تست برای فهم مطلب مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.