کدهای تشخیص و تصحیح خطا

کدهای تشخیص و تصحیح خطا

توضیحات

در جلسه چهارم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «کدهای تشخیص و تصحیح خطا»، مبانی ریاضی کنترل خطا و علت نیاز به افزونگی، مفاهیم پایه تشخیص و تصحیح خطا و تئوری کدینگ مانند مفهوم فاصله همینگ مجموعه کدهای معتبر و محاسبه قدرت تشخیص و قدرت تصحیح خطا در هر روش کدگذاری بر اساس این فاصله به طور کاملاً عمیق و مفهومی با مثال‌های متعدد تشریح می‌شود. همچنین کدهای تشخیص خطا با مثال Parity مورد مطالعه دقیق قرار می‌گیرد. سپس فرمول حداقل افزونگی لازم برای تصحیح یک بیت خطا (فرمول همینگ) اثبات می‌شود. در ادامه کد تصحیح‌کننده خطای Hamming با چند مثال و تست کنکور و حل کاملاً تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.