تصحیح خودکار (AutoCorrect)

تصحیح خودکار (AutoCorrect)

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • کاربردهای مختلف تصحیح خودکار (AutoCorrect) • تنظیمات مربوط به تصحیح خودکار • تایپ راحت‌تر به کمک تصحیح خودکار