سبک نگارش (Style)

سبک نگارش (Style)

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • هدف استفاده از استایل • ساخت استایل جدید • ویرایش استایل • حذف استایل