الگو 1

الگو 1

توضیحات

الگوها به منظور سادگی و پرهیز از دوباره‌کاری ساخته می‌شوند. استایل یکی از عواملی است که در ساخت الگوها استفاده می‌شود. در مباحث این جلسه و دو جلسه بعدی تمام مراحل ساخت یک الگوی پایان‌نامه به صورت گام به گام و عملی نشان داده شده است. آنچه در این جلسه می‌بینید: • اضافه کردن استایل به گالری • ساخت استایل عنوان و استفاده در الگوها • استفاده از لیست چند سطحی برای خودکار کردن شماره‌گذاری عناوین و تکرار شماره عنوان با سطح بالاتر در عنوان با سطح پایین‌تر • رفع ناسازگاری ورد در شماره‌گذاری لیست چندسطحی برای زبان فارسی • پیوند دادن لیست چند سطحی به استایل • انتقال بخشی از متن به خط بعدی بدون درج پاراگراف جدید