ویرایش (Editing)

ویرایش (Editing)

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • جستجوی کلمات • تنظیمات مربوط به جستجوی پیشرفته بر اساس تنظیماتی نظیر فونت، پاراگراف، استایل و ... • تنظیمات مربوط به جستجوی پیشرفته برای زبان فارسی و انگلیسی • جایگزین کردن کلمات • جایگزین کردن کلمات در حالت پیشرفته بر اساس تنظیماتی نظیر فونت، پاراگراف، استایل و ... • رفتن به خط، صفحه، بخش، بوک‌مارک یا ... (Go to) • بوک‌مارک، یا نشانک، یا چوب الف یا نشان لای کتاب (Bookmark) • انتخاب o انتخاب کل سند o پنجره انتخاب o انتخاب اشیاء در حالتی که پشت متن قرار گرفته‌اند o انتخاب کلمات با فرمت یکسان