بررسی املا و دستور زبان یا گرامر (Spelling & Grammar Check)

بررسی املا و دستور زبان یا گرامر (Spelling & Grammar Check)

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • نادیده گرفتن غلط‌های املایی (Ignore All) • نادیده گرفتن غلط‌ املایی جاری(Ignore Once) • کاربرد نادیده گرفتن غلط‌های املایی (Ignore All) و مقایسه آن با اضافه کردن کلمه به دیکشنری (Add to Dictionary) • اضافه کردن کلمه به دیکشنری (Add to Dictionary) • حذف کلمه از دیکشنری • بردن کلمات غلط به حالت تصحیح خودکار (Add to AutoCorrect) • تغییر همه کلمات غلط به کلمه صحیح پیشنهادی (Change All) • تغییر کلمه اشتباه به کلمه صحیح پیشنهادی (Change) • رفع خطای گرامری • تنظیمات مربوط به فعال کردن حالت یافتن غلط املایی و گرامری • تنظیمات مربوط به حذفِ Ignore All