قالب‌بندی پاراگراف 1

قالب‌بندی پاراگراف 1

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • انتخاب جهت راست به چپ (Right-to-Left Text Direction) و یا چپ به راست (Left -to- Right Text Direction) با توجه به زبان نوشتاری • تراز از راست (Align Right)، چپ (Align Left)، وسط (Align Center) و دو طرف (Justify) • فاصله بین خطوط پاراگراف • فاصله پاراگراف‌ها از همدیگر • مرتب کردن صعودی یا نزولی پاراگراف‌ها • افزایش تورفتگی (Increase Indent) و کاهش تورفتگی (Decrease Indent)، تورفتگی خط اول (First Line) و خط دوم به بعد (Hanging) پاراگراف‌ها • رنگ پس زمینه و حاشیه پیرامون پاراگراف ها