سند اصلی (Master Document)

سند اصلی (Master Document)

توضیحات

هدف از سند مستر یا اصلی (Master Document) پرهیز از بزرگ شدن سند و یا مدیریت سندهای افراد مختلف در یک تیم است که قرار هست در یک سند قرار داده شود. هر فرد می‌تواند بدون دسترسی به سندهای افراد دیگر، سند خود را به‌روز کند و بعد آن را در اختیار مستر قرار دهد و سند اصلی به‌روز می‌شود. آنچه در این جلسه می‌بینید: • سند مستر (Master Document) • درج (Insert) زیر سند (Subdocument) در سند مستر • قطع ارتباط یک زیرسند با سند مستر (Unlink) • ساخت یک زیر سند در سند مستر (Create) • ترکیب دو زیر سند در سند مستر (Merge) • تقسیم یک زیر سند به دو زیر سند مجزا در سند مستر(Split)