کامنت

کامنت

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • موارد استفاده کامنت یا نظر (Comment) • درج و حذف کامنت • نمایش همه کامنت‌ها • پیمایش کامنت‌ها • خاتمه دادن به فرایند یک کامنت و شروع مجدد آن