تب‌ها (Tabs)

تب‌ها (Tabs)

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • درج تب • انواع تب o تب چپ (Left Tab) o تب راست (Right Tab) o تب وسط (Center Tab) o تب اعشاری (Decimal Tab) o تب عمودی یا میله‌ای (Bar Tab) • استفاده از تب در فهرست مطالب