تنظیمات صفحه 2

تنظیمات صفحه 2

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • شماره‌گذاری خطوط سند • خط فاصله (Hyphenation)