نماهای 1

نماهای 1

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • نماهای مختلف و کاربردشان • نمای پرینت (Print Layout) • نمای وب (Web Layout) • نمای خواندن (Read Mode) • نمای Outline o سطوح مختلف o جابجایی بخش‌های مختلف متن o بسط دادن یک سطح (Expand) o کاهش تعداد سطح‌های قابل نمایش (Collapse) • نمای Draft • خط کش(Ruler) • گرید یا تور (Grid) • صفحه پیمایش (Navigation Pane)