پاورقی و Endnote

پاورقی و Endnote

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • درج پاورقی (Footnote) • درج Endnote • بردن خط جداکننده پاورقی و Endnote به سمت راست • تنظیمات پاورقی و Endnote