شکل 3

شکل 3

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • محل تصویر در صفحه (Position) • چیدمان متن در اطراف تصویر (Wrap Text) o مانند یک کلمه (In Line With Text) o مربعی (Square) o کیپ (Tight) o سرتاسر (Through) o بالا و پایین (Top And Bottom) o پشت متن (Behind Text) o جلوی متن (In Front Of Text) o ویرایش نقاط اطراف شکل (Edit Wrap Points) • ثابت ماندن محل شکل در صفحه • حرکت شکل با حرکت متن • رسم دایره و مربع • پس و پیش کردن شکل‌هایی که مقابل هم قرار گرفته‌اند • تراز کردن شکل‌ها (Align) نسبت به هم، نسبت به صفحه و حاشیه‌ها • تراز کردن شکل‌ها با فاصله عمودی و افقی یکسان • استفاده از بوم نقاشی برای رسم شکل • استفاده از نقاط راهنما برای رسم شکل‌های پیچیده • چرخش (Rotate) و قرینه کردن شکل (Flip) به صورت عمودی و افقی • گروه بندی